Дошкільний навчальний заклад ясла-садок компенсуючого типу №166
 
.

Сторінка батьків

 

 

 

"Головний зміст і мета сімейного життя - виховання дітей. Головна школа виховання дітей - це взаємини чоловіка і дружини, батька і матері"

                              Сухомлинський В. А.

 

 

 

 

Права батьків або осіб, які їх замінюють (ст. 54 Закону України «Про освіту»

 

 • Обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
 • Звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • Брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
 • Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
 • Приймати рішення щодо участі у інноваційній діяльності;
 • Інші права, що не суперечать чинному законодавству.

 

 

Батьки зобов'язані (ст.54 Закону України «Про освіту»)

 

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини у дошкільному закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров'я дитини;
 • сприяти одержанню дошкільної освіти;
 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічних вимог;
 • виконувати вимоги статуту, постанови педагогів щодо навчально-виховної роботи.

 

 

Для батьків працює  «Кабінет здорової дитини»

 

Засідання проводяться кожної третьої пятниці

місяця   о 16.00 годині

 

          На засіданнях «Кабінету здорової дитини» батьки можуть отримати:

 

 

 

детальну інформацію про авторську оздоровчу програму «Нехворійко»;
консультації кваліфікованих медиків, психологів, педагогів;
інформацію про щомісячний підсумковий моніторинг здоров'я кожної дитини;
інформацію про цікавий сімейний досвід з питань здорового способу життя.